Kinder- en jeugdpsychiater | Den Bosch

Functieomschrijving

Ben je op zoek naar een rol waarin jij samen met het team beoordeelt welke ondersteuning jij vanuit jouw vakgebied kan bieden aan de kinderen en jongeren vanuit een ambulante jeugd-ggz setting? Wil jij enkel aansluiten bij de MDO's, of wil je een bredere rol spelen als kinder- en jeugd psychiater, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek,  het uitvoeren van psychofarmacologische behandelingen dan is dat mogelijk. Graag verkennen wij samen met jou in een persoonlijk gesprek wat jouw mogelijkheden zijn als Kinder- en Jeugd psychiater bij RIOzorg jeugd GGZ.   

Kinder- en jeugdpsychiater bij RIOzorg

Als kinder- en jeugdpsychiater bij RIOzorg richt je je op de specialistische jeugd-GGZ voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. We onderzoeken en behandelen op onze ambulante locatie in Den Bosch ontwikkelingsproblemen als ADHD, autisme, trauma, dwang, angst, stemmingsproblemen en tics. Je komt in een team te werken dat is samengesteld uit diverse professionals, zoals GZ-psychologen, psychologen en een systeemtherapeut.  Bij RIOzorg werken ruim honderd bevlogen collega's, waaronder psychiaters, artsen, GZ-psychologen, psychologen en systeemtherapeuten verdeeld over vier teams. Wij hebben vier hoofdlocaties in Arnhem, Amersfoort, Breda en Den Haag. Behandelaren werken intensief samen, waarbij altijd oog is voor het welbevinden van elk teamlid. Als kinder- en jeugdpsychiater ben jij degene die proactief handelt als het gaat om kinder-psychiatrische diagnostiek. Je bent verantwoordelijk voor individuele behandelingen waarin kind/jongere en ouder(s)/verzorger(s) betrokken zijn. RIOzorg heeft niet alleen oog voor ontwikkelings- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren, maar ook voor hun leefdomeinen zoals gezin, familie, leeftijdsgenoten, school, sport en werk. Wij hechten grote waarde aan een systemische insteek van behandeltrajecten.  

 

Kernmerk van werken bij RIOzorg is dat de hulp zo dicht mogelijk bij de cliënt wordt geboden. Daarbij werk je nauw samen met zowel cliënt en ouder(s)/verzorger(s) als school. De regiebehandelaar en casemanager werken zowel vanuit een hoofdlocatie als op één of meerdere behandellocatie(s) in de wijk, op scholen en in gezondheidscentra. Tijdens het MDO komt het multidisciplinaire team samen op de locatie in Den Bosch of online.   Riozorg is bezig met verdere uitrol van het concept Positieve Gezondheid Cliënt. Afhankelijk van jouw affiniteit met dit onderwerp is het wenselijk dat jij hier een bijdrage aan levert. Graag kijken wij met jou samen naar het gewenste aantal uren per week en werkdagen.

Aan jou de vraag welke taken je zou willen of kunnen oppakken!

Graag gaan wij samen met jou in gesprek over welke taken bij jou passen en wat jou energie geeft. Je kunt hierbij denken aan:

 • Meedenken in diagnostiek en behandeling vanuit een integratieve visie, tijdens de wekelijkse MDO's;
 • Uitvoeren van psychiatrisch onderzoek op indicatie;

 • Uitvoeren van psychofarmacologische behandelingen;
 • Initiëren van intercollegiale consultatie bij complexe problematiek; 
 • Zorg dragen voor medicatieoverdracht richting huisartsen;
 • Meedenken in de implementatie van het concept Positieve Gezondheid;
 • Vormgeven aan en uitvoeren van regiebehandelaarschap.
Om de kwaliteit van zorg goed te kunnen waarborgen, is het essentieel dat je als Kinder- en Jeugdpsychiater tweemaal per behandeltraject, per cliënt aansluit bij het MDO.

Functievereisten

Wie ben jij?

Wil je graag bijdragen aan de diagnostiek en behandelingen van ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongeren (4-18 jaar), zodat zij zich met meer plezier en (zelf)vertrouwen kunnen ontwikkelen? Daarnaast ben je in staat om vakinhoudelijke, wetenschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar de praktijk van onderzoek, diagnostiek en behandeling. Je denkt graag me op het gebied van zorginhoudelijke ontwikkelingen. Uiteraard houd je altijd oog voor kwaliteit en stelt waar nodig of wenselijk innovatie voor.

Wat neem je me?
Naast persoonlijke visie en missie zijn de volgende kenmerken belangrijk:
 • Je bent een enthousiaste kinder- en jeugd psychiater (BIG geregistreerd);
 • Je beschikt over netwerkcapaciteiten en bent in staat anderen te inspireren en enthousiasmeren vanuit een eigen visie;
 • Je bent een inspiratiebron en adviseur voor de andere behandelaars (GZ-psychologen, orthopedagoog-generalisten, systeemtherapeuten, psychotherapeuten);
 • Je werkt graag in een multidisciplinair team;
 • Je vindt het leuk om, indien nodig of wenselijk, bij een aantal casussen als regiebehandelaar en specialist op te treden.


Als psychiater K&J bij RIOzorg bieden wij jou:

 • Een vast contract, met een voor jou passend aantal uren en werkdagen;
 • Salaris conform AMS-regeling voor specialisten werkzaamheden in de GGZ;
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ zoals een jaarlijks budget voor scholing en herregistratie;
 • Geen weekend-, avond- en bereikbaarheidsdiensten;
 • Opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Samenwerken met bevlogen collega's;
 • Een collegiale werksfeer;
 • Goede secretariële ondersteuning;
 • Enthousiaste en bevlogen collega's om samen me te werken.


Waarom RIOzorg?

RIOzorg biedt vanuit ambulante locaties onderzoek en behandeling om een passend antwoord te geven op de hulpvraag van kind en jeugd. We hebben meer dan 30 ambulante behandellocaties in Nederland en drie hoofdlocaties (Arnhem, Amersfoort, Breda en Den Haag). RIOzorg bestaat uit ruim honderd gedreven en SKJ/BIG-geregistreerde zorgprofessionals. Het bevlogen team bestaat uit GZ-psychologen, basispsychologen, orthopedagoog-generalisten, orthopedagogen, systeemtherapeuten, (kinder)artsen, een Kinder- en jeugdpsychiater en stafmedewerkers (zoals HR en Marketing). Elk team van RIOzorg kent een eigen teamcoördinator, elke cliënt/casus een eigen regiebehandelaar (de gz-psycholoog of de orthopedagoog generalist) in combinatie met een (basis)psycholoog of -orthopedagoog. Daarbij werken we nauw samen met de omgeving van de cliënt; ouder(s)/verzorger(s), school, huisarts en/of CJG/wijkteam.


Word jij onze nieuwe collega?

Ben jij enthousiast geworden om ons team te komen versterken? Dan komen wij graag met jou in contact. Middels onderstaande knop kun je eenvoudig solliciteren. Motivatie en CV kun je richten aan Yaël van der Zwet, junior HR adviseur. Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Yaël, telefoonnummer: 06 59847992 of verzend een e-mail naar hr@riozorg.nl .


Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma's maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie voor het invullen van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.