Werken bij RIOzorg

RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen) werkt binnen de basis en specialistische GGZ. Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid. We begeleiden kind én ouder(s)/verzorger(s) in het omgaan met de problemen die zij dagelijks thuis, op school en op straat tegenkomen. Professionaliteit in onze werkwijze staat bij ons centraal en dat is terug te vinden in onze persoons- en handelingsgerichte aanpak bij behandelingen. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers de ruimte hebben om hun capaciteiten toe te passen. Deskundig kunnen bijdragen aan het ontwikkelingsproces van onze cliënten is dé motivatie van onze gedrevenheid.